ماشین حساب رومیزی

برخی از مشخصات این ماشین حساب گویای رومیزی :

  • ورودي اعداد و نتيجه محاسبات تماما به صورت گويا با صداي انسان 
  • داراي صداي شفاف به زبان انگليسي
  • نمايش 8 رقم در صفحه
  • قابليت تنظيم شدت صدا